Candidature / ข่าว รับสมัคร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
001003939
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 16:11:39     โดย : สวท.ลำปาง
   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และยามรักษาความปลอดภัย ๑ อัตรา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๑ อัตรา และยามรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒
ยามรักษาความปลอดภัย รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ ๐-๕๔๒๓-๐๘๕๕ ต่อ ๑๑


ข่าวรับสมัคร จาก : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
คณะกรรมการขายทอดตลาดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2562  21/02/2562   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 48 รายการ  21/02/2562   
สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด เสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว หรือสูญไปของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  27/02/2562   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  29/03/2562   
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ประจำปี 2562  22/02/2562   
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ตู้ของทางราชการ  22/02/2562   
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับพันธมิตรสวัสดิการ ขอเชิญสมาชิกรว่มกิจกรรมเฟ้นหาแฟนพันธ์แท้ My GPF Application  21/02/2562   
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และยามรักษาความปลอดภัย  27/02/2562   
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง  21/02/2562   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะปรับปรุงระบบประปาสำนักงานกองช่าง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   20/02/2562   
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และยามรักษาความปลอดภัย ๑ อัตรา  26/02/2562   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำปางเขต 1 ประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนบ้านปงสนุก  22/02/2562   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งใช้ในราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยาและสำนักงานสรรพากรในพื้นที่สาขาในสังกัด จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 4  21/02/2562   
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เป็นพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  22/02/2562   
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ จังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด  25/02/2562   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph