Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
000995885
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 19 ตุลาคม 2561 / 14:24:55     โดย : สวท.ลำปาง
   ขอเชิญส่งประกวดแม่หญิงสะเปาแก้ว-แม่หญิงสะเปาคำ ในงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำปาง “ล่องสะเปาจาวละกอน”
เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญส่งประกวดแม่หญิงสะเปาแก้ว-แม่หญิงสะเปาคำ ในงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำปาง ชื่องาน “ล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2561” ณ เวทีหน้าสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของจังหวัดลำปาง นอกจากนี้ยังเชิญร่วมกันอนุรักษ์การแต่งกายพื้นเมืองในช่วงงานล่องสะเปาจาวละกอน ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 โดยทั่วกันเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปางในวันและเวลาราชการ โทร 054-237276 ต่อ 3207


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : เทศบาลนครลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สนง.สรรพากรพื้นที่พะเยา ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ จำนวน 1 คัน  03/12/2561   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อทำการซ่อมแซมประตูจ่ายน้ำ  20/11/2561   
สนง.สรรพากรพื้นที่พะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสรรพากร จำนวน 1 อัตรา  07/12/2561   
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ รัสมัคพนักงานราชกรทั่วไป   23/11/2561   
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศการให้บริการเอกสารการรสมัครรับเลือกเป็นสมาชิควุฒิสภา  30/11/2561   
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกาศขายพัสดุ   20/11/2561   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ  20/11/2561   
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศบริการการรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  30/11/2561   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว   21/11/2561   
ประกันสังคมจังหวัดลำปาง เริ่มประกาศใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ในราชกิจจานุเบกษา  31/12/2561   
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ครั้งที่ 4 ของจังหวัดลำพูน  18/11/2561   
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561  31/12/2561   
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561  31/12/2561   
โรงพยาบาลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค สมทบทุนจัดซื้อที่ดิน เพื่อขยายพื้นที่บริการ  30/11/2561   
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล  31/12/2561   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph