Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
001016083
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 3 ตุลาคม 2561 / 16:29:11     โดย : สวท.แพร่
   หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็กหญิงภารินี นิลคำ ติดต่อที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่
จังหวัดนนทบุรี ได้รับเด็กหญิงภารินี นิลคำ เกิดวันที่ 24 มกราคม 2558 อายุแรกรับ 2 ปี 11 เดือน เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เนื่องจากบิดามารดาแยกทางกัน โดยมารดาได้ทอดทิ้งเด็กไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง ญาติไม่สามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ ขอฝากไว้เป็นการชั่วคราว จากหลักฐานสูติบัตรเด็กระบุว่ามารดาของเด็กชื่อ นางสาวภาริสา หาญบัณฑิต อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ บิดาเด็กชื่อ นายอ๊อด นิลคำ อยู่บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีหากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก โปรดนำหลักฐานสูติบัตรเด็ก บัตรประจำตัวเด็ก และสำเนาทะเบียนบ้านไปติดต่อที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ โทรศัพท์หมายเลข 054-520-743 หรือสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เลขที่ 78/24 หมู่ที่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หมายเลขโทรศัพท์ 02-584-7253 ในเวลาราชการโดยด่วน!


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถดับเพลิงที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ  21/06/2562   
เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตู ป้ายชื่อโรงเรียนและศพด. ด้วยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   25/06/2562   
เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดบ้านดู่ ด้วยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   21/06/2562   
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 46 รายการ  27/06/2562   
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ  24/06/2562   
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด  21/06/2562   
สหกรณ์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ รายการรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน   27/06/2562   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ถนนสาย พร.ถ.1-0031 บ้านนาแหลม  25/06/2562   
โรงพยาบาลแพร่ กำหนดขายทอดตลาดครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ   27/06/2562   
เทศบาลตำบลสุเทพ จัดหาผู้รับจ้างตามโครงการก่อสร้าง  21/06/2562   
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง  24/06/2562   
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขายทอดตลาดพัสดุ  19/06/2562   
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประสงค์จะประกวดราคา โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเพื่อขยายไหล่ทาง  20/06/2562   
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน  27/06/2562   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงประกาศจัดซื้อรถบรรทุก  24/06/2562   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph