Candidature / ข่าว รับสมัคร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
001007044
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 / 13:44:32     โดย : สทท.เชียงใหม่
   สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ
สถาบันการเดินและการจักรยานไทย เปิดรับสมัตรเข้าร่วม โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ สอบถามเพิ่มเติม โทร.08 0784 5332


ข่าวรับสมัคร จาก : สถาบันการเดินและการจักรยานไทย
สิ้นสุดวันที่ : 06 มิถุนายน พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารโรงยิมแฝด  21/03/2562   
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้นำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562  30/04/2562   
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ (รอบทั่วไป)  30/03/2562   
จังหวัดแพร่ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  20/03/2562   
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) รับสมัครพนักงานขับรถยนต์  12/04/2562   
กรมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเยาวชน ร่วมประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”   26/03/2562   
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ SPOT FOR ALL 4.0 ประจำปี 2562  20/03/2562   
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  22/03/2562   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ  27/03/2562   
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกรับสมัครนักเรียนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน  25/03/2562   
สถานีพัฒนาที่ดินลำปางประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทางการเกษตร  21/03/2562   
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  05/04/2562   
ศุนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  26/03/2562   
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขธิการสภาผู้แทนราษฏร ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า   30/04/2562   
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด  20/03/2562   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph