Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
000977249
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 2 เมษายน 2561 / 12:52:55     โดย : สวท.แพร่
    ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561 โดยส่งใบสมัคร พร้อมไฟล์คลิปผลงานวีดีโอสารคดีสั้น ความยาว 35 นาที พร้อมภาพถ่าย รูปเล่มนำเสนอรายละเอียด แนวคิด ขั้นตอนการจัดทำผลงาน ส่งไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ชั้น 2 เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 โทรศัพท์หมายเลข 02-298-5608 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 30 เมษายน พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  23/04/2561   
ด่านศุลกากรแม่สาย ขายทอดตลาดของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร จำนวน 8 แฟ้มคดี   24/04/2561   
ขอเชิญร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวศิษย์เก่าอาวุโสและสังสรรค์ศิษย์เก่าแม่โจ้จังหวัดแพร่   28/04/2561   
โรงเรียนเจริญราษฎร์ จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561  20/04/2561   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม  20/04/2561   
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา   31/05/2561   
เรือนจำจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานพบญาติแบบใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 รวม 5 วัน   25/05/2561   
ศุนย์นวัตรกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน   01/05/2561   
เทศบาลนครเชียงราย ประมูลราคาการเช่าอาคารศาลาที่พักผู้โดยสารท่าเทียบเรือและส้วมสาธารณะเชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง  23/04/2561   
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561  30/04/2561   
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย  30/04/2561   
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และโรงพยาบาลแพร่ กำหนดออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนเมษายน 2561   26/04/2561   
ศูนย์นวัตรกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน  01/05/2561   
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561  30/04/2561   
โรงเรียนวัดเหมืองค่า (ประชารัฐอุปถัมภ์) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561  14/05/2561   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph