Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
001007625
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 มีนาคม 2561 / 17:03:40     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์/ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์/ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์/ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ยื่นเสนอสามารถยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ที่ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาตั้งแต่ วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป


ข่าวประกวดราคา จาก : เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
สิ้นสุดวันที่ : 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  05/04/2562   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุที่จะรื้อถอน บ้านพักพนักงาน อาคารเก็บพัสดุและโรงจอดรถ  07/05/2562   
โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1   30/04/2562   
เทศบาลตำบลเด่นชัย ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี 2562  31/03/2562   
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ จะทำการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562  20/04/2562   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด 13 รายการ  09/04/2562   
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวแอสฟัลติกท์คอนกรีต สาย พร.ถ. 1-0038 บ้านห้วยอ้อ  31/03/2562   
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลแม่คำมี  31/03/2562   
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จประกวดราคาปรับปรุงระบบประปาสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1 โครงการ  31/03/2562   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางระหว่าง บ้านปากปง  01/04/2562   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  29/03/2562   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาปรับปรุงสนามฟุตซอล  28/03/2562   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโรงจอดรถภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 4 จุด   28/03/2562   
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562   31/03/2562   
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562  30/04/2562   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph