Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
000997750
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 2 มีนาคม 2561 / 12:07:54     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2560
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90,และ ภ.ง.ด.91) ประจำภาษี 2560 สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ตามมาตรา 40(1)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ (ในวันและเวลาราชการ) หรือใช้บริการยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ณ ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี ชั้น 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ) และการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th สามารถยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center: 1161 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง โทรศัพท์ 0 5426 5103 – 6 ต่อ 302 303 311-314


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 09 เมษายน พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อ.เมือง จ.พะเยา ขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุดใช้การไม่ได้ จำนวน 3 คัน  12/12/2561   
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 7 รายการ  17/12/2561   
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 24 รายการ  19/12/2561   
สำนักงานปราบปรามยาเสพติดภาค ๕  12/12/2561   
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ จำนวน 3 คัน  12/12/2561   
สนง.สรรพากรพื้นที่พะเยา รับสมัครพนักงานสรรพากร 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 4-17 ธันวาคม 2561  17/12/2561   
จ.พะเยา "เชิญร่วมงานขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา" ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561  14/12/2561   
ประกาศเลิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนเจดีย์คำ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา  31/12/2561   
สนง.เทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบำรุงท้องที่  30/04/2562   
ศาลจังหวัดฝางประกาศขายทอดตลาดพัสดุชุรุด/เสื่อมสภาพ  13/12/2561   
เทศบาลตำบลเวียงฝางประกวดราคาซื้อรถบรรทุก  11/12/2561   
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส. ภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้  11/12/2561   
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผ่านศึก  25/01/2562   
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ในตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา  11/12/2561   
สรรพสามิตภาค 5 แจงธุรกิจสุราชุมชนภาคเหนือยังสดใส สร้างงาน เสริมรายได้ในชุมชน  31/12/2561   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph