Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
001007134
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 / 10:01:19     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2561 ทั้งนี้หากต้องการสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-611785-7


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สิ้นสุดวันที่ : 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562  30/04/2562   
โรงเรียนบ้านในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเวทคณิต ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1  31/03/2562   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคา 4 หลัง สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  22/03/2562   
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 92 รายการ   28/03/2562   
เทศบาลตำบลตลาดขวัญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 2 โครงการ   22/03/2562   
เทศบาลตำบลตลาดขวัญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างทางระบายน้ำรูปตัว U และวางท่อ ค.ส.ล.  22/03/2562   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารโรงยิมแฝด  21/03/2562   
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้นำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562  30/04/2562   
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ (รอบทั่วไป)  30/03/2562   
จังหวัดแพร่ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  20/03/2562   
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) รับสมัครพนักงานขับรถยนต์  12/04/2562   
กรมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเยาวชน ร่วมประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”   26/03/2562   
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ SPOT FOR ALL 4.0 ประจำปี 2562  20/03/2562   
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  22/03/2562   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ  27/03/2562   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph