Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
000992118
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 มกราคม 2561 / 10:35:22     โดย : สวศ.แม่ฮ่องสอน
   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วม โครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนสถานศึกษาตอบแบบสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าคัดเลือกร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้สามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย 1 ชนิด โดยมีคุณสมบัติเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ขยายโอกาสและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสังกัดกรุงเทพมหานคร ยกเว้น สถานศึกษาที่สอนดนตรีไทยเป็นวิชาชีพ ได้แก่ วิทยาลัยนาฎศิลป์ และมัธยมสังคีตสามารถรับและส่งแบบสำรวจ ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดาวโหลดแบบสำรวจทางเว็บไซต์ www.culture.go.th และส่งไฟล์แบบสำรวจในรูปแบบ MS Word / PDF ได้ที่ education2061@gmail.com


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สิ้นสุดวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดขวัญ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562   24/10/2561   
โรงพยาบาลสวนปรุงรับสมัครงาน  31/10/2561   
รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562  22/10/2561   
สำนักบริิหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด จำนวน 2 รายการ  30/10/2561   
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ   18/10/2561   
สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุง   18/10/2561   
สวท.แม่ฮ่องสอน สปข.3 เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา   31/10/2561   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  26/10/2561   
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  26/10/2561   
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  26/10/2561   
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง จัดโครงการ ”Run for Fun” ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561  16/11/2561   
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ ขอขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  18/10/2561   
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน สวท.เชียงใหม่ ปฏิบัติราชการ ณ สวท.ฝาง  26/10/2561   
โรงเรียนสายอักษร รับสมัครครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  24/10/2561   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน  22/10/2561   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph