Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
000969872
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 มกราคม 2561 / 13:11:49     โดย : สวท.พะเยา
   ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัด “โครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่12” ในวันเสาร์ที่ 3 กุมพาพันธ์ 2561
ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา ร่วมกับชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ชมรมคนรู้ใจจังหวัดพะเยา แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา และท๊อปพลาซ่าพะเยา กำหนดจัด “โครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่12” ในวันเสาร์ที่ 3 กุมพาพันธ์ 2561 โดยจะทำการมอบเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ที่ โรงเรียนบ้านน้ำมิน ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน 208 คน และมอบอุปกรณ์เครื่องนอนให้กับที่พักนักท่องเที่ยว โครงการเกษตรที่ราบสูงจังหวัดพะเยา บ้านปางค่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา ทางชมรมฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคได้ที่ สถานีวิทยุเสียงบุษราคัม 89.25 MHz.392 หมู่ 14 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หรือ ที่บัญชีออมทรัพย์ ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา เลขที่บัญชี 980-341-8629


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกวดราคา  22/01/2561   
การยางประเทศไทยเขตภาคเหนือ มีความประสงค์จำหน่ายรถยนต์เก่าของการยางแห่งประเทศไทยสาขาลำปาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประมูลด้วยวาจา  25/01/2561   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน  05/02/2561   
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล  31/12/2561   
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ   26/01/2561   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกา 2561  18/02/2561   
ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน "เกษียณสร้างสุข" ประจำปี 2561 จำนวน 3 รุ่น  24/08/2561   
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือน (ชาย) อายุตั้งแต่ 20-28 ปี เข้ารับราชการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก  25/02/2561   
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ   29/01/2561   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ  29/01/2561   
สำนักงานประชาสัมพันพันธ์จังหวัดเชียงราย ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 9 รายการ   22/01/2561   
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ขอเชิญร่วมงานพบปะสังสรรค์ประจำปี ในงาน ผึ้งคืนรัง 61  03/02/2561   
สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดพะเยา กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560  22/01/2561   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  28/02/2561   
จังหวัดแพร่ ขอเชิญร่วมงานประเพณีทำบุญไหว้หลวงพ่อพระพุทธวิชิตมารประทานสันติสุขสวัสดี ชินสีห์ธรรมบพิตร ประจำปี 2561  21/01/2561   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph