Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
000998313
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 / 15:52:39     โดย : สวท.แพร่
   สมาคมกีฬาวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดแพร่ เชิญร่วมการแข่งขัน “เดิน – วิ่งสู่ชีวิตใหม่ ฝ่าสายหมอก แพร่มาราธอน ครั้งที่ 17”
สมาคมกีฬาวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญร่วมการแข่งขัน “เดิน – วิ่งสู่ชีวิตใหม่ ฝ่าสายหมอก แพร่มาราธอน ครั้งที่ 17” ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้หันมาออกกำลังกายและมีสุขภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงามของธรรมชาติและเสน่ห์ต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ในเมืองแพร่ แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร, ฮาล์ฟ -มาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร, มินิ-มาราธอน 10.5 กิโลเมตร และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งในแต่ละประเภทจะแบ่งออกเป็นรุ่นต่างๆ ทั้งชายและหญิง ผู้ที่เข้าเส้นชัยในลำดับที่ 1 – 5 ของรุ่นอายุต่างๆ ในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัล ยกเว้นประเภทมาราธอนมี 10 ถ้วยรางวัล ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ สมาคมกีฬาวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดแพร่ ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 081 – 951 1209 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.facebook.com/phraemarathon


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สมาคมกีฬาวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด ประกวดราคาซื้อเครื่องยิงสีข้าวสาร  21/12/2561   
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นนิติกร  28/12/2561   
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี   28/12/2561   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัคร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 อัตรา  26/12/2561   
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ้อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าหลุก  14/12/2561   
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลงานเงินทุนหมุนเวียนที่ชำรุด จำนวน 35 รายการ  27/12/2561   
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำความจุ 37,800 ลบ.ม. บ้านมั่ว อ.เสริมงาม จ.ลำปาง  14/12/2561   
สถาบันพลังจิตตานุภาพ พระธรรมมงคลญาณ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 44  20/01/2562   
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 20,400 ลบ.ม. พื้นที่บ้านนาเวียง  18/12/2561   
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผ่านศึกนอกประจำการ ปีการศึกษา 2562   25/01/2562   
กรมชลประทาน จึงขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 อำเภอสอง จังหวัดแพร่  13/12/2561   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จัดเทศกาลเค้ก คุกกี้เพื่อทุนการศึกษา   01/01/2562   
  01/01/2562   
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562   31/01/2562   
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ความจุ 25,200 ลูกบาศก์เมตร พื้นทีบ้านสบปุง หมู่ 3 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  17/12/2561   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph