Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
000982217
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 / 15:52:39     โดย : สวท.แพร่
   สมาคมกีฬาวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดแพร่ เชิญร่วมการแข่งขัน “เดิน – วิ่งสู่ชีวิตใหม่ ฝ่าสายหมอก แพร่มาราธอน ครั้งที่ 17”
สมาคมกีฬาวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญร่วมการแข่งขัน “เดิน – วิ่งสู่ชีวิตใหม่ ฝ่าสายหมอก แพร่มาราธอน ครั้งที่ 17” ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้หันมาออกกำลังกายและมีสุขภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงามของธรรมชาติและเสน่ห์ต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ในเมืองแพร่ แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร, ฮาล์ฟ -มาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร, มินิ-มาราธอน 10.5 กิโลเมตร และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งในแต่ละประเภทจะแบ่งออกเป็นรุ่นต่างๆ ทั้งชายและหญิง ผู้ที่เข้าเส้นชัยในลำดับที่ 1 – 5 ของรุ่นอายุต่างๆ ในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัล ยกเว้นประเภทมาราธอนมี 10 ถ้วยรางวัล ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ สมาคมกีฬาวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดแพร่ ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 081 – 951 1209 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.facebook.com/phraemarathon


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สมาคมกีฬาวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปางและจังหวัดพิษณุโลก  30/07/2561   
จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดอุตรดิตถ์  29/07/2561   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน   27/06/2561   
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ เชิญชวนร้านขายยาสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่อขยายโอกาสให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  28/07/2561   
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย  30/09/2561   
จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการ “เยาวสตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2561  27/06/2561   
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561   02/07/2561   
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ทำการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ   07/07/2561   
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครนักศึกษาใหม่  22/06/2561   
สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ประสงค์จะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   21/06/2561   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมงานแจ้ซ้อนมิวสิคเฟสติวัล   02/07/2561   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัคบุคลากรสายสนับสนุนการสอน  28/06/2561   
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  05/07/2561   
เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการ "ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ถนนดวงรัตน์"  27/06/2561   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งพนักงานผังเมือง จำนวน 1 อัตรา  05/07/2561   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph