Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
000959846
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 1 มิถุนายน 2560 / 09:28:40     โดย : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
   ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตั้งแต่วันที่ 22พ.ค. 2560 เป็นต้นไปด้วยไม่เสียค่าใช่จ่าย ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอฝาง และ กศน.ตำบล ทั้ง 8 แห่ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้แทนใจ เพื่อพสกนิกรชาวอำเภอฝาง ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้ใจแดฟโพดิล (ดอกดารารัฒน์) ในราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยฝีมือตนเอง เวลา 09.00 – 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอฝาง และ กศน.ตำบล ทั้ง 8 แห่ง


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
แขวงทางหลวงพะเยา ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด จำนวน 3 รายการ  13/07/2560   
เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ   29/06/2560   
เทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็น จำนวน 74 รายการ  18/07/2560   
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (รอบสอง)   03/07/2560   
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง จำนวน 1อัตรา  19/07/2560   
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน  04/07/2560   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างขุดลอกลำน้ำยวม   02/07/2560   
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแยกจอมแจ้ง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   06/07/2560   
สำนักงานเทศบาลตำบลชมภู มีความประสงค์จะประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารพร้อมสระว่ายน้ำมาตรฐาน  04/07/2560   
ศาลจังหวัดลำพูน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนบ้านพักข้าราชการตุลาการและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดลำพูน จำนวน 5 รายการ  04/07/2560   
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ช่อง  05/07/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ  06/07/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 1 โครงการ  06/07/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล จำนวน 3 โครงการ  06/07/2560   
โรงพยาบาลดอยหลวง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน  04/07/2560   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph