สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 กรมทางหลวง มีความประสงค์ขายทอดตลาดเครื่องจักร / ยานพาหนะชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 38 รายการ  แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 กรมทางหลวง  28/11/2562 
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง  30/09/2563 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.   สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน  18/11/2562 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน จังหวัดลำพูน จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลหนองช้างคืน   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน จังหวัดลำพูน  19/11/2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นสรรหาผู้ทำหน้าที่ประกอบอาหารกลางวัน  องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  22/11/2562 
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน อาคารศาลากลางจังหวัดน่าน(หลังใหม่) ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน เปิดประมูลหาผู้ลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ จำนวน 1 แปลง  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน  26/11/2562 
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ประกาศขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่ชำรุด  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  15/11/2562 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ สำนักงาน ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา   สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน  26/11/2562 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ สำนักงาน ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน   26/11/2562 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ สำนักงาน ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน  21/11/2562 
เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนมูลฝอย  เทศบาลนครลำปาง  26/11/2562 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด จำนวน 19 รายการ และวัสดุที่หมดอายุใช้งาน จำนวน 3 รายการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา   18/11/2562 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน  18/11/2562 
ศูนย์สร้างทาง กรมทางหลวง ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง จะทำการขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด จำนวน 15 รายการ  ศูนย์สร้างทาง กรมทางหลวง ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  15/11/2562 
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจำกัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  เทศบาลตำบลสันนาเม็ง  30/09/2563 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 1
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph