สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
แขวงทางหลวงพะเยา ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด จำนวน 3 รายการ  แขวงทางหลวงพะเยา   13/07/2560 
เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ   สำนักงานเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  29/06/2560 
เทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็น จำนวน 74 รายการ  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  18/07/2560 
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน  เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  04/07/2560 
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแยกจอมแจ้ง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  06/07/2560 
ศาลจังหวัดลำพูน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนบ้านพักข้าราชการตุลาการและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดลำพูน จำนวน 5 รายการ  ศาลจังหวัดลำพูน  04/07/2560 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ช่อง  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร  05/07/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   06/07/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  06/07/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล จำนวน 3 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   06/07/2560 
โรงพยาบาลดอยหลวง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน  โรงพยาบาลดอยหลวง  04/07/2560 
เทศบาลตำบลห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ  เทศบาลตำบลห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย  05/07/2560 
จังหวัดแพร่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทเครื่องปรับอากาศเก่าที่เสื่อมสภาพ  สำนักงานจังหวัดแพร่  01/07/2560 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน  สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่  12/07/2560 
เทศบาลตำบลทุ่งกวาว จ.แพร่ ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ และขุดเจาะบ่อบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว จ.แพร่  14/07/2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน จ.แพร่ สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว และปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน  องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน จ.แพร่  14/07/2560 
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น จ.แพร่ สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริการประชาชนพร้อมห้องเก็บพัสดุ  เทศบาลตำบลบ้านถิ่น จ.แพร่  06/07/2560 
สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด  04/07/2560 
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมทอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล   สำนักงานเทศบาลตำบลจอมทอง  04/07/2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  04/07/2560 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 4
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph