สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม. ถ. 146-03 สายทางบ้านหนองพนัง หมู่ที่ 1 ถึงบ้านเปียง กอก หมูที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  30/08/2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   04/09/2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 157-05 สายทางบ้านป่าแงะ หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 5   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  31/08/2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานทาง 4 รายการ งานชลประทาน 2 รายการ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  01/09/2560 
เทศบาลตำบลเวียงฝาง จะประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 017 สี่แยกธนาคารกสิกรไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  30/08/2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม. ถ. 146-03 สายทางบ้านหนองพนัง หมู่ที่ 1 ถึงบ้านเปียง กอก หมูที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   04/09/2560 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะลำปาง ประกาศขายยานพาหนะที่เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็น  โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง  25/09/2560 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลางประสงค์ประมูลจ้างก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก  เทศบาลตำบลบ้านกลาง  24/08/2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วสอบราคาจัดหาพัสดุ จำนวน 5 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  29/08/2560 
โรงพยาบาลฮอด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้  โรงพยาบาลฮอด  28/08/2560 
โรงพยาบาลลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานเวชกรรม  โรงพยาบาลลำปาง  23/08/2560 
โรงพยาบาลลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อ Alcohol Blister(สำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์)  โรงพยาบาลลำปาง  31/08/2560 
โรงพยาบาลลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  โรงพยาบาลลำปาง  05/09/2560 
เทศบาลเมืองแม่เหียะ ประกาศรายชื่อผลการสอบราคาโครงการ จำนวน 3 โครงการ  เทศบาลเมืองแม่เหียะ เชียงใหม่  31/08/2560 
เทศบาลเมืองแม่เหียะ ประกาศรายชื่อผลการสอบราคาโครงการ จำนวน 3 โครงการ  เทศบาลเมืองแม่เหียะ เชียงใหม่  31/08/2560 
เทศบาลเมืองแม่เหียะ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  เทศบาลเมืองแม่เหียะ เชียงใหม่  01/09/2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  อบต.โป่งแยง  30/08/2560 
เทศบาลตำบลไชยสถาน ประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ  เทศบาลตำบลไชยสถาน  07/09/2560 
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ  เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ  31/08/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อบจ.ลำปาง  29/08/2560 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 7
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph