สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ประกาศเรื่องปิดเส้นทางจราจรในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ   ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  27/10/2560 
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ จะทำการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ   สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่   04/11/2560 
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ปตท.  ไปรษณีย์ไทย  27/10/2560 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล)  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน  27/10/2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม รับสมัครคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม  30/11/2560 
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพะเยา เชิญประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2560  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา  27/10/2560 
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้มีจิตอาสาศรัทธา ร่วมเป็นเกียรติและร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559   สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา   29/10/2560 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ รับสมัครเยาวชน ผู้ว่างงาน หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปี 2561   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่   27/10/2560 
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่ ได้เตรียมการจัดตั้งมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่  วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่  30/10/2560 
ทศบาลตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์ที่จะขอรับโอนพนักงานเทศบาล และ รับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเม็ก   22/12/2560 
หน่วยสัสดีอำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา แจ้งให้ทหารกองเกินที่เกิดปีฉลู (พ.ศ.2540) แสดงตนขอรับหมายเรียกราชการทหาร (แบบ สด.35)  หน่วยสัสดีอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  31/12/2560 
ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพะเยา เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน (ชั่วคราว)  ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพะเยา  10/11/2560 
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปีพุทธศักราช 2560 ในหัวข้อเรื่อง “ใจภักดิ์”   สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  31/10/2560 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ เปิดให้บริการ “คลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น”  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่  31/12/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเชิญชมการจัดแสดงนิทรรศการ "Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” หรือนิทรรศการเคลื่อนที่ในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่   31/10/2560 
ตำรวจภูธรภาค 5 แจ้งเตือนภัยประชาชน กรณีตรวจพบธนบัตรปลอม ชนิดราคา 1,000 บาท  ตำรวจภูธรภาค 5  31/12/2560 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตั้งแต่วันที่ 22พ.ค. 2560 เป็นต้นไปด้วยไม่เสียค่าใช่จ่าย ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอฝาง และ กศน.ตำบล ทั้ง 8 แห่ง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  23/10/2560 
 
ข่าว ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 1
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph