สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมแบะปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 7 หลัง  สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน  05/09/2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ประกาศการรับเงินมัดจำประกันสัญญาคืน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  08/09/2560 
โรงพยาบาลลำปาง ประกาศสอบราคาจัดซื้อหุ่นฝึกตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์  โรงพยาบาลลำปาง  07/09/2560 
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ทำการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่  02/09/2560 
โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   โรงพยาบาลสวนปรุง  31/08/2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ตัวล้อชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  01/09/2560 
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาอำเภอแม่สะเรียง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารที่พักของข้าราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน  สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน  29/08/2560 
รร.บ้านร่องห้า จ.พะเยา เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา   โรงเรียนบ้านร่องห้า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  26/08/2560 
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ ต.บลสบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนเครื่องนอนและเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ  23/08/2560 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)”   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  27/08/2560 
จังหวัดพะเยา จัดงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 40 ปี วันที่ 28 สิงหาคม 2560  จังหวัดพะเยา  28/08/2560 
โรงพยาบาลลำปาง ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง(EEG)  โรงพยาบาลลำปาง  23/08/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการจัดซื้อต้นไม้เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  23/08/2560 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและรถขนส่ง จำนวน 1 รายการ  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน  23/08/2560 
ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพะเยา เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน (ชั่วคราว)  ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพะเยา  10/11/2560 
จังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานวันรำลึกเสรีไทยแพร่ ประจำปี 2560  พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่  28/08/2560 
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเรียกสอบราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ  โรงพยาบาลศรีสังวาลย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  28/08/2560 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมกับ สหกรณ์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดแพร่ จำกัด ขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ร่วมกันสนับสนุน สั่งซื้อ ลำไยสดคละไซส์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่   31/08/2560 
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2561   โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย  31/08/2560 
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ประจำเดือน กรกฎาคม- สิงหาคม 2560  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา   31/08/2560 
 
ข่าว ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 2
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph