สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปางและจังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดแพร่   30/07/2561 
จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดอุตรดิตถ์  จังหวัดแพร่   29/07/2561 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ เชิญชวนร้านขายยาสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่อขยายโอกาสให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่  28/07/2561 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย   30/09/2561 
จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการ “เยาวสตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2561  จังหวัดแพร่  27/06/2561 
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ทำการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ   สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่  07/07/2561 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัคบุคลากรสายสนับสนุนการสอน  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง  28/06/2561 
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์  05/07/2561 
เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการ "ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ถนนดวงรัตน์"  เทศบาลนครลำปาง  27/06/2561 
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 ประกาศห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่ทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง  กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7  22/06/2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดนิทรรศการ ราชภัฎ Books IT Fair ครั้งที่13  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  07/07/2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดทำโครงการฐานข้อมูลอนไลน์ เพื่อรวบรวมสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง   07/07/2561 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  28/06/2561 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  26/06/2561 
กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต   กรมการปกครอง  25/06/2561 
ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่แห่งใหม่ จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  30/06/2561 
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561  สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561  31/12/2561 
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561  สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561  31/12/2561 
โรงพยาบาลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค สมทบทุนจัดซื้อที่ดิน เพื่อขยายพื้นที่บริการ  โรงพยาบาลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่   30/11/2561 
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่  31/12/2561 
 
ข่าว ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 1
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph