สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (รอบสอง)   สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา  03/07/2560 
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างขุดลอกลำน้ำยวม   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน  02/07/2560 
สำนักงานเทศบาลตำบลชมภู มีความประสงค์จะประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารพร้อมสระว่ายน้ำมาตรฐาน  สำนักงานเทศบาลตำบลชมภู  04/07/2560 
วัดบุญภาค ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ กำหนดจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ปี 2560  วัดบุญภาค อ.ร้องกวาง จ.แพร่  03/07/2560 
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ เตรียมจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่  02/07/2560 
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน บริการต่อใบขับขี่ ต่อภาษีรถทั่วไทย วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560  สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน  31/07/2560 
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จะดำเนินการอบรมให้แก่ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4  สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน   27/07/2560 
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และโรงพยาบาลแพร่ กำหนดออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ดังนี้   เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และโรงพยาบาลแพร่   27/06/2560 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตั้งแต่วันที่ 22พ.ค. 2560 เป็นต้นไปด้วยไม่เสียค่าใช่จ่าย ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอฝาง และ กศน.ตำบล ทั้ง 8 แห่ง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  23/10/2560 
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดทำโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม  สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่   31/07/2560 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และหลักสูตร Pre-Degree หลักสูตร 2 ปี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่  02/07/2560 
 
ข่าว ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 1
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph