ความยากจนสามารถแก้ไขได้ด้วยการให้โอกาส และการปลดปล่อยศักยภาพของตน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และประชาชนสามารถช่วยตนเองได้

นิยามความยากจน
สาเหตุของความยากจน
แนวทางแก้ไขปัญหา
การเขียนแผนธุรกิจ
การทำขยะหอม

 

 

แชมพูสระผมสมุนไพร

เงินลงทุน

          ครั้งแรกประมาณ 1,500 บาท

รายได้

          ประมาณ 700 - 800 บาท/5 ลิตร

วัสดุอุปกรณ์

          กะละมังสแตนเลส ขนาด 10 - 12  นิ้ว  ราคาใบละ 60 - 80  บาท   ไม้พายหน้ากว้าง 2 นิ้ว ยาวประมาณ 1 ฟุต ( ใช้คนน้ำยา ) ราคา 30 บาท เครื่องปั่น ราคาประมาณ 800 บาท  ขวดบรรจุขนาด 360 ซีซี  ราคา 4 - 5 บาท/ขวด

แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์

          - ขวดบรรจุ มีจำหน่ายแถวย่านสำเพ็ง
          - วัสดุส่วนผสมต่างๆ มีจำหน่ายแถวย่านเสาชิงช้า ย่านเยาวราชและบริเวณสี่แยกวัดตึก

ส่วนผสม

          - หัวแชมพู 8000 2 กิโลกรัม กลิ่นคาโอ 1 ออนซ์
          - ผงฟอง - ผงข้น - ลาโนลีน ชนิดละ 100 กรัม
          - น้ำมะกรูด 150 กรัม น้ำกลั่น 3 ลิตร
          - สีผสมแชมพูสีเขียวหรือสีฟ้า 1 ห่อ
          - สมุนไพร ( เลือกชนิดใดชนิดหนึ่ง ) ตามน้ำหนักดังนี้
          - ว่านหางจระเข้ 150 กรัม
          - น้ำดอกอัญชัน 200 กรัม  
          - ประดำดีควาย 200 กรัม

วิธีทำ

สูตรว่านหางจระเข้

           นำว่านหางจระเข้มาปลอกเปลือกแล้วนำมาปั่นให้ละเอียด

สูตรดอกอัญชัน

          นำดอกอัญชันมาปั่นละเอียดโดยเจือน้ำลงไปเล็กน้อยแล้วกรองเอากากทิ้ง

สูตรประคำดีควาย

          1. นำลูกประคำดีควายมาต้มเสียก่อนจากนั้นนำมาตำให้ละเอียดทั้งเปลือกเจือน้ำเล็กน้อย แล้วกรองเอากากทิ้ง

          2. นำน้ำกลั่น 1 ลิตรเทลงในกะละมัง นำผงฟองเทลงผสม  ใช้ไม้พายคนให้ละลายเข้ากัน ใส่หัวแชมพูตามลงไปคนให้เข้ากัน หลังจากนั้นนำลาโนลีนละลายกับน้ำร้อนเล็กน้อยเทผสมลงไป คนให้เข้ากันอีกครั้ง

          3. เติมน้ำกลั่นลงผสมอีก 1 ลิตร ใส่กลิ่นคาโอ สีผสม และว่านหางจระเข้หรือน้ำดอกอัญชัญหรือน้ำประคำดีควาย และน้ำมะกรูดคนส่วนผสมให้เข้ากัน

          4. นำผงข้นเทผสมลงไป โดยทยอยเติมที่ละน้อยสลับกับการคนไปเรื่อย ๆ จนใส่ผงข้น หมด 100 กรัม

          5. เติมน้ำกลั่นลงไปผสมอีก 1 ลิตร คนจนแน่ใจว่าส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดี และมีความข้นพอเหมาะจึงหยุดคนปิดกะละมังตั้งทิ้งไว้ 1 คืน

          6. นำแชมพูสระผมสมุนไพรมาบรรจุขวดปิดผนึก แล้วนำไปจำหน่ายได้ ปริมาณ ส่วนผสมข้างต้น สามารถผลิตแชมพูได้ 5 ลิตร

ตลาด / แหล่งจำหน่าย

          ขายปลีกหรือขายส่งตามตลาดทั่วไปหรือร้านค้าต่างๆ

สถานที่ฝึกอบรม

          ชมรมลุงขาวไขอาชีพ โทร. 538 - 3981

ข้อแนะนำ

          ก่อนนำออกจำหน่าย ต้องมีฉลากปิดที่ขวดให้เรียบร้อย โดยระบุรายละเอียดดังนี้
         1. ชื่อ
         2. ประเภท
         3. วิธีใช้
         4. ส่วนประกอบสำคัญ
         5. สถานที่ผลิต
         6. ขนาดบรรจุ
         7. วันเดือนปีที่ผลิต

---------------------------------------------

ที่มา:
ส่งเสริมการมีงานทำ , กอง กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม,"แชมพูสระผมสมุนไพร," 150 อาชีพเส้นทางประกอบอาชีพอิสระ. กรุงเทพฯ,2544,หน้า 151-152.

คำไข การดำเนินธุรกิจ แชมพูสระผมสมุนไพร

จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738