ความยากจนสามารถแก้ไขได้ด้วยการให้โอกาส และการปลดปล่อยศักยภาพของตน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และประชาชนสามารถช่วยตนเองได้

นิยามความยากจน
สาเหตุของความยากจน
แนวทางแก้ไขปัญหา
การเขียนแผนธุรกิจ
การทำขยะหอม

 

 

ไม้กวาดดอกหญ้า

          ไม้กวาด เป็นอุปกรณ์ที่ยังจำเป็นต้องใช้ภายในครอบครัว แม้ปัจจุบัน บางบ้านได้นำเครื่องดูดฝุ่นเข้ามาใช้บ้างแล้ว แต่ก็ยังมีบ้านและสถานที่ต่าง ๆ อีกจำนวนไม่น้อย ที่ต้องการใช้ไม้กวาด ดังนั้น การทำไม้กวาดเพื่อจำหน่าย จึงเป็นการเสริมรายได้อีกทางหนึ่งให้กับครอบครัวได้

อุปกรณ์

    1. เข็มเย็บกระสอบ
    2. เชือกฟาง
    3. ไม้ไผ่ ความยาวประมาณ 80 ซม.
    4. ดอกหญ้า
    5. ตะปูขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ตัว

ขั้นตอนการทำไม้กวาด

          1.นำดอกหญ้ามาทำความสะอาดและตากแดดให้แห้งคัดเลือกเฉพาะดอกหญ้าที่มีคุณภาพ ดี
          2. นำดอกหญ้าปริมาณ 1 กำมือ มัดให้เป็นวงกลม
          3. นำเข็มเย็บกระสอบ ซึ่งร้อยเชือกฟางไว้แล้ว แทงเข้าตรงกลางมัดดอกหญ้า แล้วถักขึ้นลงแบบหางปลา ให้ได้ 3 ชั้น พร้อมจัดดอกหญ้าให้มีลักษณะแบน
          4. ตัดโคนดอกหญ้าให้เสมอกัน
          5. นำด้ามไม้ไผ่เจาะรูที่หัวไว้สำหรับห้อยเชือกและเจาะรูตรงปลายนำมาขัดด้วยก้อนจากนั้นเสียบเข้าตรงกลางมัดดอกหญ้า
          6. นำเชือกฟางมัดดอกหญ้าไว้ด้วยกัน  โดยนำเชือกฟางมาสอดตรงรูที่เจาะ เพื่อป้องกันไม่ให้ดอกหญ้าออกจากกัน
          7. ตอกตะปูที่เตรียมไว้ เพื่อให้ดอกหญ้าติดกับด้ามไม้ไผ่ และมีความแข็งแรงขึ้น

        * เคล็ดลับทำให้ไม้กวาดแข็งแรง ควรนำดอกหญ้าตากแดดให้แห้งสนิทก่อนมัด จะได้ไม้กวาดที่มีความแข็งแรง ไม่หลุดง่าย เมื่อถึงเวลาใช้งาน


เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้

           การทำไม้กวาดมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก และเงินลงทุนไม่สูง ผู้สนใจอาจจะเริ่มทำคนเดียวก่อน เมื่อมีรายได้ดี ค่อยขยับขยาย สำหรับแหล่งผลิตนั้น ผู้ผลิตสามารถนำมาทำได้ที่บ้าน และนำไปจำหน่ายตามตลาด หรือสถานที่ราชการ เช่น โรงเรียน และหากผลิตได้มากอาจส่งให้ร้านค้าเพื่อนำไปจำหน่ายอีกทอดหนึ่ง

          ไม้กวาดดอกหญ้า เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ เป็นการแนะนำวิธีการทำไม้กวาด ไม้กวาดเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการนำดอกหญ้ามาสร้างประโยชน์ และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านหรือผู้สนใจ

ที่มา : ออมสิน, ธนาคาร. "ทำไม้กวาด". แนะนำอาชีพสร้างเสริม รายได้ ธนาคารประชาชน. กรุงเทพมหานคร : ธนาคารออมสิน, 2544. หน้า 92.

คำไข เคล็ดลับ - วิธีการ. เกษตรแปรรูป ทำไม้กวาด

จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738