ความยากจนสามารถแก้ไขได้ด้วยการให้โอกาส และการปลดปล่อยศักยภาพของตน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และประชาชนสามารถช่วยตนเองได้

นิยามความยากจน
สาเหตุของความยากจน
แนวทางแก้ไขปัญหา
การเขียนแผนธุรกิจ
การทำขยะหอม

 

 

การทำขยะหอม (น้ำหมักชีวิภาพ)

        การทำขยะหอม ขยะหอมคือ วิธีการกำจัดขยะสด หรือขยะเปียก ให้นำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีคุณค่าด้วยการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ในขยะสดให้เจริญเติบโต เพื่อช่วยการย่อยสลายให้สมบูรณ์ ทำให้ไม่เกิดก๊าซไฮโดยเจนซัลไฟด์ หรือ ก๊าฤไข่เนา จึงไม่มีกลิ่นเหม็นในขยะสดนั้น ๆ

ขยะหอม (น้ำหมักชีวิภาพ) สูตรที่ 1
อุปกรณ์
        1. ถังมีฝาปิด
        2. ถุงปุ๋ย
        3. กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง
        4. หัวเชื้อจุลินทรีย์ขยะหอม
        5. เศษอาหาร

วิธีทำ
        1. เติมน้ำ 8 ลิตรใส่ถัง ถ้าเป็นน้ำประปา ควรทิ้งไว้ 2 วัน
        2. เทกากน้ำตาล 250 ซีซี ละลายน้ำหรือใช้น้ำตาลทรายแดง
        3. ประมาณ 3 ขีด
        4. ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์250 ซีซี แล้วปิดฝาทิ้งไว้ 2 วัน นำถุงปุ๋ยใส่ลงในถังหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์ ขยะหอม ที่ผสมเรียบร้อยโดยใช้เป็นถังทิ้งขยะเศษอาหารตามปกติ

        ขยะที่หมักในน้ำจุลินทรีย์ขยะหอมจะไม่เหม็น เมื่อทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน ก็สามารถนำเอาน้ำจุลินทรีย์ขยะหอมมาใช้งานได้

ขยะหอม (น้ำหมักชีวิภาพ) สูตรที่ 2
อุปกรณ์

        1. ถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร
        2. ขยะสด 3 กิโลกรัม
        3. น้ำตาลแดง 1 กิโลกรัม (ชนิดใส่เต้าฮวย)
        4. ถุงปุ๋ยขนาดพอเหมาะกับถัง (ถุงข้าวสารหรือถุงน้ำตาลที่น้ำซึมผ่านได้)

วิธีทำ
        1.ใช้ขยะสดทุกชนิดตั้งแต่เศษผักเปลือกผลไม้ถ้าชิ้นโตก็สับให้เล็กๆเศษอาหารเหลือทานทุกอย่าง ข้าว , กระดูก , เศษเนื้อ ฯลฯ
        2. นำมา 3 กิโลกรัม
        3. ผสมกับน้ำตาลแดง 1 กิโลกรัม
        4. คลุกให้เข้ากัน โดยไม่ต้องเติมน้ำ
        5. แล้วนำใส่ถุงปุ๋ย
        6. ทิ้งไว้ 10 วัน จะได้น้ำจุลินทรีย์ซึมออกมา
        7. เติมน้ำเปล่าลงไป 5 เท่าของปริมาตรน้ำจุลินทรีย์ที่ได้
        8.ช่วงเติมน้ำก็เติมขยะสดลงได้ทุกวันจนขยะเต็มถุงปุ๋ยก็ยกออกมาเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้

ที่มา : มูลนิธิชุมชนไท http://www.chumchonthai.or.th/

จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738