สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000053619
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 394 (จาก 19654 ข่าว)
6 ธันวาคม 2562
     จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชนระวังรักษาสุขภาพจากสภาวะอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยแม่คำมี สวท.แพร่
     กองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ จ.แพร่ จัดชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน สวท.แพร่
     จังหวัดลำปาง เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) รณรงค์แก้ไขปัญหาการทุจริต ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2563 สวท.เชียงใหม่
     ธ.ออมสิน ผุดโครงการ “สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท” ดอกเบี้ยปีแรก 0.01% ตอบรับนโยบายภาครัฐ สวศ.แม่ฮ่องสอน
     ธ.ออมสิน ผุดโครงการ “สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท” ดอกเบี้ยปีแรก 0.01% ตอบรับนโยบายภาครัฐ สวศ.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำปาง จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ส.ปชส.ลำปาง
     เชียงใหม่ เปิดศูนย์บริการวีซ่าจีน ยกระดับบริการวีซ่าและการพัฒนาระหว่างไทย - จีน ในภาคเหนือ สวท.เชียงใหม่
     พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน..// สวท.เชียงใหม่
     องค์กรปกครอง่สวนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง สวท.แพร่
     วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2562 สวท.แพร่
     หลายหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ ในจังหวัดพะเยา ร่วมนำสิ่งของมาบริจาค เพื่อร่วมสมทบทุนช่วยเหลืองานสาธารณกุศล ในงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด สวท.พะเยา
     โครงการคนลำปางรวมพลังลดเค็มลดหวานเฟส 2 ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจด้านบริโภคแก่พระสงฆ์พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนใส่ใจปรุงอาหารสุขภาพมาทำบุญ ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดพะเยาขอเชิญชวนเที่ยวชม ฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยาประจำปี 2563 ส.ปชส.พะเยา
     เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดพะเยา รับบริจาคสิ่งของ เนื่องในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2563 ส.ปชส.พะเยา
     จัดงานของดีปางมะผ้า กีฬาสามัคคี ประเพณีชนเผ่า ครั้งที่ 18 ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     นักท่องเที่ยวต่างเริ่มเข้าสัมผัสความสวยงามของผาสะโตก ที่ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา หลังอากาศเริ่มหนาวเย็น สวท.พะเยา
     จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช จังหวัดลำปาง กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล สวท.ลำปาง
     จังหวัดเชียงใหม่ เปิด "ศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่" พร้อมให้บริการ 9 ธันวาคมนี้ ส.ปชส.เชียงใหม่
     สำนักงานสาธารณะสุขลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการฉันอาหารของพระสงฆ์ใน จ.ลำปาง ลดความเสี่ยงการเกิดโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง สวท.ลำปาง
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญชวน เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ รับมอบสิ่งของ "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2563" ระดมเป็นของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาดในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ส.ปชส.เชียงใหม่
     เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับรพ.น่าน และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ส.ปชส.น่าน
     เปิดศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่ สทท.เชียงใหม่
     น่าน-อากาศหนาวเย็น แพทย์ เตือนประชาชนระวัง 6 โรคที่มากับฤดูหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่มีโรคประจำตัว สวท.น่าน
     จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในพ่อแห่งชาติ สวท.น่าน
     อบต.แม่งอน จัดชุด อปพร. ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เส้นทางขึ้นดอยอ่างขาง สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เตือนให้ประชาชนทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ..// สวท.เชียงใหม่
     หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดเชียงราย สรุปแผนออกปฏิบัติการรักษา ป้องกันโรค บริการ ประชาชนในพื้นที่ ประจำปี 2563 สวท.เชียงราย
     พสกนิกรชาวน่านร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2562 ส.ปชส.น่าน
     ลำปาง อุณหภูมิลดลง แตะ 10 องศา แนะประชาชนรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง สวท.ลำปาง
     จ.ลำปาง ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ส.ปชส.ลำปาง
5 ธันวาคม 2562
     ผู้ว่า ฯ แม่ฮ่องสอน นำพสกนิกรร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ สวศ.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำพูน ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) "โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" ส.ปชส.ลำพูน
     ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำพูนประกอบพิธีแสดงพระธรรมเทศนา บทเทศนา "ภูมิกถา" เรื่องดินและวันดินโลก และพิธีจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ส.ปชส.ลำพูน
     ประชาชนจิตอาสา จ.ลำปาง ร่วมทำความดีเพื่อสังคม บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาลำน้ำลำคลอง ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนรักษาสุขภาพช่วงฤดูหนาว ส.ปชส.เชียงใหม่
     นายอำเภอปาย นำประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ สวท.แม่ฮ่องสอน
     ผู้ว่าฯ ลำปาง เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 สวท.ลำปาง
     จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สวท.น่าน
     สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์รับบริจาคโลหิต ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดน่าน จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ สวท.น่าน
     พุทธศาสนิกชนทั้งขาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมากร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลณ วัดป่าถ้ำวัว อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เชียงใหม่จัดโครงการบริจาคโลหิตถถวายเป็นพระราชกุศล สทท.เชียงใหม่
     เชียงใหม่จัดโครงการบริจาคโลหิตถถวายเป็นพระราชกุศล สทท.เชียงใหม่
     ปภ.เชียงใหม่แนะวิธีดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว..// สวท.เชียงใหม่
     เชียงใหม่จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า สทท.เชียงใหม่
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 394 (จาก 19654 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph