สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000053503
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1396 (จาก 69756 ข่าว)
19 มิถุนายน 2562
     ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป่าปุ๊นวัติวิถี แม่ฮ่องสอน มุ่งสู่การจัดการรองรับสังคมสูงวัย สวท.แม่ฮ่องสอน
     ประชุมคณะทำงาน จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอแม่สะเรียง สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดน่าน ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง “น่านมาราธอน” ส.ปชส.น่าน
     พาณิชย์พะเยา เปิดรับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐใช้แอพ” ถุงเงินประชารัฐ” ส.ปชส.พะเยา
     เนคเทคร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ ครั้งที่ 10 ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารสัตว์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดในจังหวัดพะเยา ในนามคุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง ส.ปชส.พะเยา
     ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยใน จ.พะเยา ส.ปชส.พะเยา
     ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยใน จ.พะเยา ส.ปชส.พะเยา
     ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน “ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง” ส.ปชส.ลำพูน
     ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำจิตอาสาทำความสะอาด และพัฒนาบริเวณวัดร่องห้า และลานอนุสาวรีย์พระแม่จามเทวี ที่ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     จ.ลำปาง เตรียมพร้อมรับมือไข้เลือดออก หลังพบแนวโน้มรุนแรงขึ้น ล่าสุด พบผู้ป่วยแล้ว 148 ราย สวท.ลำปาง
     จังหวัดแพร่ชวนใส่เสื้อสีเหลือง “วิ่ง เลียบ เมก” วันต่อต้านยาเสพติดโลก ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ PHRAE YOUNG DESIGNER Ep.1 ส.ปชส.แพร่
     พบซากฟอสซิลหอย ในพื้นที่อทุยานแห่งชาติมแม่ยม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่เยี่ยมชมให้กำลังใจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ยามบ่าย บ้านนาคูหา อำเภอเมืองแพร่ ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส.ปชส.แพร่
     ยุติธรรมพะเยา บูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันอาญชากรรมในระดับพื้นที่ ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดแพร่ขับเคลื่อนการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการไปสู่การปฏิบัติ ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่กำหนดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล ส.ปชส.แพร่
     ททท.สำนักงานลำปาง จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหน้าฝน "Green Season” สวศ.ลำปาง
     ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบจักรยานให้นักเรียน ในกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดน่าน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา ส.ปชส.น่าน
     สหกรณ์แม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการจัดการฟาร์มสู่มาตรฐาน ยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำพูน จัดหน่วยออกให้บริการประชาชน ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดลำพูน ขยายผล "ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง" สู่บ้านพักนายอำเภอ ผู้นำชุมชน ตั้งเป้าต่อยอดรางวัลจังหวัดสะอาดระดับประเทศ ปีที่ 3 สวท.ลำพูน
     ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 20-23 มิ.ย. นี้ สวศ.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ให้บริการทำหมัน , ฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง ในพื้นที่อำเภอป่าซาง ส.ปชส.ลำพูน
     กองทัพบก ลงพื้นที่ชุมชนชาวมลาบรี ติดตามชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่ามลาบรี สวท.น่าน
     ในหลวงพระราชทานสังฆทานถวายแด่เจ้าอาวาสวัดอินทราพิบูลย์ ส.ปชส.เชียงใหม่
     ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนใช้บริการรถตู้โดยสารที่ถูกกฎหมาย หวังลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 6 เพื่อส่งคืนคนดี สู่ครอบครัวและสังคม ส.ปชส.เชียงใหม่
     ผบ.มทบ.32 นำทีมตรวจความพร้อมงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย ดิน โคลนถล่ม ของ จ.ลำปาง ส.ปชส.ลำปาง
     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เตรียมจัดโครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 สวท.พะเยา
     แม่ทัพภาค 3 ประชุมผู้ว่าฯ 9 จังหวัดและภาคส่วนต่างๆ หาแนวทางแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน ส.ปชส.เชียงใหม่
     ชาวน่าน อำเภอบ่อเกลือ รับประทานเห็ดป่า เสียชีวิตแล้ว 1 ราย จากอาการไตวายเฉียบพลัน สวท.น่าน
     ประมงพะเยา ประกาศงดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ในเขตน้ำจืด ประจำปี 2562 สวท.พะเยา
     จังหวัดน่าน จัดสภากาแฟ สร้างสัมพันธ์ทุกส่วนราชการในพื้นที่ สวท.น่าน
     4 วันของงาน OTOP Midyear 2019 จ.ลำปาง มียอดจำหน่ายสุดยอด OTOP เกือบ 4 ล้าน 2 แสนบาท สวท.ลำปาง
     4 วันของงาน “OTOP Midyear 2019” จ.ลำปาง มียอดจำหน่ายสุดยอด OTOP เกือบ 4 ล้าน 2 แสนบาท สวท.ลำปาง
     สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในจังหวัด ในการป้องกัน เยียวยา เหยื่ออาชญากรรม และผู้กระทำความผิดและลดการกระทำความผิดซ้ำ สวท.พะเยา
     สถานการณ์การค้าชายแดนไทย- สหภาพเมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์แก่เด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     กองทัพภาคที่ 3 ระดมความคิดเห็น การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดลำพูน เชิญชวนพุทธศาสนิกชนสักการะ “พระพุทธเฉลิมสิริราช” พระพุทธรูปปางลีลา ที่สูงและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ สวท.ลำพูน
     งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     วิทยาลัยศิลปะ ฯ มช. จับมือภาคเอกชนพัฒนาผู้ประกอบการภาคเหนือ เสริมแกร่งธุรกิจสู่ระดับสากล สวท.เชียงใหม่
     สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย จัดอบรมเครือข่ายป้องกันภัยยาเสพติด สวท.เชียงราย
     พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ลุยฝึกยกระดับเพิ่มผลิตภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแม่ใส สวท.พะเยา
     อำเภอฝาง กำหนดจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     จังหวัดลำพูน ถอดบทเรียนหมอกควัน พบสาเหตุสำคัญคือจุดความร้อนที่เพิ่มขึ้น ผู้ว่าฯขอบคุณทุกฝ่ายร่วมจัดการจนจุดความร้อนลดเป็นศูนย์ได้ สวท.ลำพูน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1396 (จาก 69756 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph