สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000053520
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1450 (จาก 72454 ข่าว)
20 สิงหาคม 2562
     พาณิชย์ลำพูน ร่วมตรวจสอบควบคุมภายในของคณะทำงานระบบควบคุมภายใน สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน สวท.ลำพูน
     การประปาส่วนภูมิภาค อ.เกาะคา และ อ.เถิน จ.ลำปาง นำบุคลากรศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ ของ กฟผ.แม่เมาะ สวท.ลำปาง
     จังหวัดเชียงใหม่ เร่งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขการปล่อยโคมลอย โคมไฟในประเพณียี่เป็ง สวท.เชียงใหม่
     ลำพูนเตรียมความพร้อมจัดงานเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สวท.ลำพูน
     สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย ชวนชมนิทรรศการ 100 ปี ชาตกาล คุณหญิงหม่อมศรีนวล ณ เชียงใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เสนอโครงการดำเนินการปรับปรุงถนนเส้นผาลาด-แม่เมาะ จ.ลำปาง สวท.ลำปาง
     อำเภอปาย ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 สวศ.แม่ฮ่องสอน
     หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนาม MOU โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สวท.เชียงใหม่
     นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย สร้างชื่อคว้าแชมป์การศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ 2 ปีซ้อน สวท.เชียงราย
     อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เชิญชวนชาวเหนือเที่ยวงานแสดงสินค้าและผลงานนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ ที่จังหวัดเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาภัยแล้งครอบคลุมทุกมิติ ลดผลกระทบภาวะขาดแคลนน้ำ ส.ปชส.พะเยา
     เชียงใหม่ รณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ..// สวท.เชียงใหม่
     เชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส.ปชส.เชียงใหม่
     เชียงใหม่จัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรม โครงการเด่นของจังหวัด ส.ปชส.เชียงใหม่
     วิทยาลัยชุมชนแพร่เปิดโรงงานต้นแบบ นำผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนอบรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้สักของจังหวัดแพร่ ส.ปชส.แพร่
     พลังงานจังหวัดเชียงราย ประกาศผลการตัดสินกิจกรรมประกวดการประหยัดพลังงานและมอบรางวัลสำหรับการเขียนบทความ "การประหยัดพลังงานในครอบครัวของฉัน" ส.ปชส.เชียงราย
     จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมอนุรักษ์ เฝ้าระวัง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่าย ทสม. จังหวัดแพร่ ส.ปชส.แพร่
     พลังงานจังหวัดเชียงราย ประกาศผลการตัดสินกิจกรรมประกวดการประหยัดพลังงานและมอบรางวัลสำหรับการเขียนบทความ "การประหยัดพลังงานในครอบครัวของฉัน" ส.ปชส.เชียงราย
      น่าน เจ้าหน้าที่ทำ ER ปั๊มหัวใจช่วยคนกระโดดน้ำ แม่น้ำน่าน สวท.น่าน
     เทศบาลเมืองแพร่ เตรียมจัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส สวท.แพร่
     จังหวัดเชียงรายประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ์ สร้างโอกาส ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร์ "เชียงราย DNA " ส.ปชส.เชียงราย
     การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ส.ปชส.เชียงใหม่
     ตัวแทนชาวบ้านป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา หลังโดนโกงเงินดอกเบี้ยและเงินหุ้นกลุ่มออมทรัพย์ของหมู่บ้าน รวมกว่า 2.5 ล้านบาท สวท.พะเยา
     จังหวัดแพร่ แจ้งเตือนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับมือดินโคลนถล่ม สวท.แพร่
     จังหวัดลำพูน จัดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดลำปาง เตรียมพร้อมเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ร่วมสร้างโอกาสการรักษาแก่ประชาชน เริ่มปลายเดือนนี้ ส.ปชส.ลำปาง
     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือสถาบันพัฒนาฝีมือนานาชาติทดสอบผู้ควบคุมรถยกสินค้าฯ ระดับ 1 สวท.พะเยา
     จ.แม่ฮ่องสอนจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     พัฒนาฝีมือแรงงานงานลำพูน สนับสนุนสถานประกอบกิจการเสริมทักษะ สร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานผู้ใช้รถฟอรคลิฟท์ ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดเชียงรายจัดการแข่งขันวิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานประจำปี 2562 สวท.เชียงราย
     ผู้ก่อเหตุเข้าชิงทรัพย์ภายในธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อขุน อำเภอเมืองเชียงราย เข้ามอบตัวแล้ว สวท.เชียงราย
     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ จัดอบรมสร้างเครือข่ายผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านที่เชียงราย สวท.เชียงราย
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ระดมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในทรัพย์สิน ส.ปชส.เชียงราย
     จังหวัดเชียงรายประชุมติดตามนิเทศการประเมินคุณภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรม สวท.เชียงราย
     จังหวัดเชียงราย อบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ สวท.เชียงราย
     ป.ย.ป. รับฟังความคิดเห็นหาแนวทางป้องกันปัญหาฝุ่นควัน นำร่องจังหวัดเชียงใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     เชียงใหม่จัดแถลงข่าวสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำปิง ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดพะเยาขับเคลื่อนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่และโรคระบาดในช่วงฤดูฝน. ส.ปชส.พะเยา
     ตชด.334 ร่วมกับ อบต.แม่นาวาง เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันยาเสพติด ให้ราษฎรบ้านห้วยหลวงพัฒนา สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     เกษตรแพร่เตรียมจัดเวทีเสวนาเพื่อพัฒนาและสร้างแบรนด์กาแฟแพร่ให้เป็นที่รู้จัก สวท.แพร่
     กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ข้าวเหนียวอย่างใกล้ชิด คุมเข้มห้ามค้ากำไรเกินควร เชื่อปลายเดือน ต.ค. สถานการณ์จะคลี่คลาย สวท.ลำพูน
     คณะแพทย์ มช. จับมือ NIA MOU การพัฒนาย่านนวัตกรรมของประเทศไทย สวท.เชียงใหม่
     เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ สวท.แพร่
     ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ สวท.น่าน พิจารณาคัดเลือก สวท.ดีเด่น ระดับเขต ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สวท.น่าน
     ตำรวจพะเยา ใช้เวลาว่างจากงาน ปลูกองุ่นไร้สารสร้างรายได้งาม สวท.พะเยา
      พลังงานจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมประกวดการประหยัดพลังงาน แก่เครือข่ายพลังงานชุมชนภาคประชาชน สวท.เชียงราย
     ตัวแทนชาวบ้าน อ.ภูซาง ร้องศูนย์ดำรงธรรมหลังถูกเบี้ยวเงินดอกเบี้ยกองทุนเงินออมสัจจะหมู่บ้าน ส.ปชส.พะเยา
     ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 สร้างเครือข่ายรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝนและสถานการณ์น้ำระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สวท.น่าน
     ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน นำส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ให้บริการประชาชนที่บ้านห้วยฟาน อ.ขุนยวม ตามโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน สวท.แม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1450 (จาก 72454 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph